Kontrovers rundt konkurranse i Nevadas ørken

The Bureau of Land Management (BLM) i USA forteller til amerikanske medier at det ikke har problemer med en motorsport-konkurranse som planlegges avholdt i Nevada. Denne konkurransen vil bl.a. kjøre gjennom flere vernede områder, inkludert et nasjonalt monument. Allikevel har denne reaksjonen fra offentlige myndigheter blitt utsatt for kritikk av flere miljøorganisasjoner. Bl.a. peker mange på at rapporten fra BLM ble utgitt svært tett opptil konkurransen skulle bli avholdt, nettopp fordi de visste at miljøorganisasjoner ville ha problemer med denne avgjørelsen og mest sannsynlig ville gått til søksmål mot staten.

“The Best in the Desert Vegas to Reno Race”

“The Best in the Desert Vegas to Reno Race” er forventet å tiltrekke seg 350 store biler, motorsykler og andre kjøretøy. Det forventes at det vil komme rundt 5000 tilskuere i anledning konkurransen. Statlige myndigheter utga sin rapport bare tjue dager før konkurransen skulle bli avholdt, og andre organisasjoner, og publikum generelt, har dermed 20 dager på seg til å komme med innvendinger. Etter at innvendingene er blitt rapportert til statlige myndigheter har de inntil 14 dager til å svare på disse, og så bestemme seg for om disse innleggene er berettiget eller ikke.

Bl.a. planlegger konkurransen at deltakerne skal kjøre gjennom et nasjonalt monument ved navn “Basin and Range National Monument”. Statlige myndigheters selvpålagte frist for å bestemme seg for om konkurransen vil bli avholdt er bare fem dager før konkurransen planlegges å starte. Denne svært korte tidsrammen er en av tingene miljøorganisasjoner har reagert på. De mener at offentlige myndigheter, ved å legge svært korte frister, forsøker å unngå søksmål og andre rettslige tiltak. “Det er en farse”, sier Public Employees for Environmental Ethics til AP.

Det er nemlig ikke bare de store casinoene og spilleautomatene i Las Vegas som er utsatt for kritikk av miljøbevisste organisasjoner. De siste årene har casinoene i byen nemlig mottatt mye kritikk pga. deres påvirkning på miljøet, og behandling av søppel og avfall. Allikevel er det et kjent faktum at det kommer flust av turister og besøkende til Las Vegas nettopp pga. disse casinoene og spilleautomatene, og at man dermed hadde gått glipp av svært mye inntekter til det lokale næringslivet om disse hadde blitt pålagt altfor strenge miljørestriksjoner.

Obama vs. Trump

Som med diskusjonen rundt casinoer generelt, er diskusjonen rundt denne konkurransen et tydelig tegn på fokuset til Trump sitt presidentskap på å gjøre det enklere for næringslivet å tjene penger, mens hensyn til miljøet ligger langt nede på prioriteringslisten. Nettopp derfor har flere miljøorganisasjoner engasjert seg, nettopp som et ledd i en større kamp mot Trump og hans administrasjons syn på miljøhensyn.

Det er også nokså påfallende at det nasjonale monumentet konkurransen skal kjøre gjennom er et monument reist av president Obama under sin presidentperiode. Noe som kan tolkes som en videre underminering av Obama sitt presidentskap fra Trump sin side.

Allikevel mener offentlige myndigheter i Nevada at det nasjonale monumentet tillater bruk av kjøretøy fordi disse veiene allerede eksisterte da at det nasjonale monumentet ble reist, og ikke blir bygget ut av konkurransen i seg selv.

BLM forteller også at de har undersøkt de potensielle konsekvensene på dyr- og planteliv i området, og har kommet frem til at den potensielle påvirkningen vil være minimal.

Samtidig forteller arrangørene av konkurransen at denne vil innbringe rundt 15 000 000 dollar til Nevadas økonomi, spesielt til de rurale områdene som har vært hardt rammet av den siste tidens økonomiske nedgang. Sponsorene av arrangementet legger også til at de “elsker naturen”, og ikke ønsker å ødelegge det nydelige ørkenlandskapet i området.

Spørsmålet blir derfor hva man rangerer høyest, økonomisk utvikling og nye inntekter eller det unike miljøet i området? Dette kommer til å bli en stadig viktigere problemstilling for Nevada i tiden fremover, spesielt med tanke på hvem som sitter i Det Hvite Hus om dagen.

Privacy Policy