Ta førerkort for motorsykkel

motrosports2Førerkort for motorsykkel deles inn i tre klasser, A, A2 og A1. A1 er lett motorsykkel, og har en aldersgrense på 16 år. Klasse A2 er mellomtung motorsykkel, som krever at man er 18 år. Førerkort klasse A er tung motorsykkel. For å få dette førerkortet, må man være 24 år.


Grunnopplæring

Alle som skal ha førerkort for MC må gjennom en firetrinns opplæring. Man må ha fullført de foregående trinnene før man kan fortsette opplæringen. Trinn 1 er det såkalte trafikale grunnkurset, og kreves dersom man ikke har førerkort fra før. Har man det, er grunnkurset valgfritt. Kurset består av 17 timer teori, og er det samme for alle lette førerkortklasser (moped, motorsykkel, personbil, moped med tre eller fire hjul, snøskuter og traktor). I kurset lærer man trafikkopplæring, trafikkforståelse, man lærer om mennesket i trafikken, får øvelseskjøring og kjøreerfaring, man skal gjennom et førstehjelpskurs og lære hvordan man skal handle hvis det skjer en ulykke, og man skal gjennom mørkekjøringskurs.

Trinn 2 inkluderer minimum 3 timer teori og en veiledningstime. Her får man grunnleggende kjørekompetanse og kompetanse om kjøretøyet. Lærestoffet i trinn 2 er felles for alle motorsykkelklassene. Man skal lære seg å mestre motorsykkelen i praksis. Man skal fullføre de tre teoritimene først, deretter slutter man trinn 2 med en veiledningstime der læreren og eleven finner ut om kjørekompetansen er god nok til at eleven kan fortsette til neste trinn.

I trinn 3 er også mye av lærestoffet felles, men klasse A1 trenger ikke å gå gjennom sikkerhetskurset i presis kjøreteknikk. Klasse A/A2 krever et firetimers sikkerhetskurs i presis kjøring, samt 1 veiledningstime. Trinn 3 skal gi eleven opplæring i variert trafikk, og antall praksistimer man trenger i tillegg til den obligatoriske timen, avhenger av elevens kjøreferdigheter. Sikkerhetskurset fokuserer på kjøreteknikk ved bremsing, og styring og kontroll over motorsykkelen. Trinn 3 slutter også med en veiledningstime for å vurdere elevens kjørekompetanse.


Trinn 4

Trinn 4 er ulikt oppbygd, avhengig av førerkortklasse. Målet for alle klassene er å trene opp risikoforståelsen. For førerkort klasse A kreves et 8 timers kurs om sikkerhet på veien, hvorav 4 timer er praksis. De 4 praktiske timene skal kjøres sammenhengende, Kurset starter med en teoridel på 2 timer, og slutter med en teoridel på 2 timer. For å fullføre trinn 4 i opplæringen, trenger man minst 7 timer teori og 10 timer praksis totalt.

For klasse A2 kreves bare 5 timers sikkerhetskurs, hvorav 4 timer er praksis, Praksistimene kjøres sammenhengende, og man har teori før og etter kjøringen. Kravet for å fullføre trinn 4 er minimum 4 timer teori totalt, og 10 timer praksis totalt.

Klasse A1 krever fire timers sikkerhetskurs, 3 av timene er praksis. Sikkerhetskurset består av 3 timers sammenhengende kjøring, med en teorietisk del før og etter kjøringen. For å fullføre trinn 4, må man ha hatt minst 4 timer teori totalt, og 5 timer praksis totalt.

Ved overgang mellom klassene, trenger man ikke å gå gjennom teoriprøven på nytt, men man må delta i en del av den praktiske opplæringen, blant annet sikkerhetskursene. 

Privacy Policy